A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési jogosultság szabályairól szóló
104/2006.(IV.28.) Kormányrendelet, valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet alapján
meghatározott tervezői jogosultságaink:

  • EN-HŐ Hőenergetikai építmények tervezése
  • EN-ME Megújuló energia építmények tervezése
  • EN-VI Villamosenergetikai építmények tervezése

Az energiahatékonyságról szóló 2015.éviLVII. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 122/2015.(V.26.) Kormányrendelet alapján auditálási jogosultságunk:

EASZ Energetikai auditálás